θέλετε οι ιστοσελίδες σας να είναι πάντα ενημερωμένες και επίκαιρες...
αφήστε το πάνω μας, έχετε τόσα άλλα να ασχοληθείτε...

Συντήρηση Δικτυακών Τόπων

Από τη στιγμή που ο δικτυακός σας τόπος δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, η πραγματική πρόκληση έγκειται στη συντήρηση, τη διαχείριση και την ανανέωση των περιεχομένων του. Ένας δικτυακός τόπος που το περιεχόμενό του ανανεώνεται τακτικά ενθαρρύνει τους επισκέπτες να επιστρέψουν σ' αυτόν. Η φτωχή συντήρηση, αντίθετα, αποτελεί έναν σίγουρο τρόπο να χάσετε επισκέπτες, ίσως και μόνιμα.

Οι δικτυακοί τόποι που σχεδιάζουμε είναι δυναμικοί, που σημαίνει ότι μπορείτε να ενημερώνετε μόνοι σας το περιεχόμενό τους, χωρίς να απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις. Ωστόσο, αν θέλετε οι ιστοσελίδες σας να είναι πάντα ενημερωμένες και επίκαιρες, αλλά δεν διαθέτετε τον απαραίτητο χρόνο ή τους κατάλληλους πόρους ή δεν επιθυμείτε να επιβαρυνθείτε με το κόστος μιας θέσης εργασίας μερικής ή πλήρους απασχόλησης που μπορεί να επιβάλει το είδος του δικτυακού σας τόπου, μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Οι υπηρεσίες Διαχείρισης Διαδικτυακού Περιεχομένου της UMP καλύπτουν τις ανάγκες συντήρησης οποιουδήποτε δικτυακού τόπου και προσαρμόζονται επακριβώς στις απαιτήσεις σας.
Οι υπηρεσίες συντήρησης διαφοροποιούνται ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε εταιρικού website.
Οι εργασίες που επιτελούνται έχουν στόχο τη συνεχή ανανέωση του δικτυακού τόπου καθώς και την προσθήκη υπηρεσιών, σύμφωνα με την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κάθε οργανισμού.

Η υπηρεσία συντήρησης δικτυακών τόπων περιλαμβάνει:
  Τεχνικός Τομέας
  (κάντε κλικ στους τίτλους για την αναλυτική περιγραφή)
 • Εξασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας
 • Στο πλαίσιο της συντήρησης, η UMP Services Ltd. παρέχει τη φιλοξενία και αναλαμβάνει την όλη διαδικασία ελέγχου και εξασφάλισης της σωστής λειτουργίας του συστήματος. Με έμπειρους διαχειριστές συστημάτων και "έξυπνα" προγράμματα διαχείρισης και προστασίας δικτύου, η UMP Services Ltd. φροντίζει για την ενημέρωση των εκδόσεων των λειτουργικών συστημάτων και των προγραμμάτων προστασίας από εισβολείς και ιούς, για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στον έλεγχο των εξαρτημάτων, για διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη και τέλος για την ενημέρωση του τελευταίου σχετικά με τυχόν ζητήματα λειτουργίας που προκύπτουν.

 • Εξασφάλιση αντιγράφων ασφαλείας (backup)
 • Σε αυτή την περίπτωση, η UMP Services Ltd. αναλαμβάνει να δημιουργεί ανά 24 ώρα αντίγραφα ασφαλείας.

 • Άμεση επαναφορά του δικτυακού τόπου σε κάθε περίπτωση.
 • Η δυνατότητα άμεσης επαναφοράς της λειτουργίας του δικτυακού τόπου σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος είναι ακόμη μία απαραίτητη υπηρεσία σε δικτυακούς τόπους με μεγάλη επισκεψιμότητα, προβλέπεται η λειτουργία ενός δεύτερου εφεδρικού συστήματος δημοσίευσης σελίδων σε άλλον διακομιστή, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης σε περίπτωση βλάβης στο υλικό.
  Επιλέγοντας αυτή την υπηρεσία η UMP Services Ltd έχει τη δυνατότητα να επαναφέρει το σύστημα άμεσα και σε οποιαδήποτε περίπτωση.

 • Έλεγχος Ασφάλειας Διαδικτυακής πύλης
 • Η υπηρεσία του λεπτομερούς ελέγχου της ασφάλειας της διαδικτυακής πύλης έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι ο διαδικτυακός σας τόπος λειτουργεί καθημερινά χωρίς να έχει προκύψει κάποιο κενό ασφαλείας στη δομή από εσκεμμένη ή μη ενέργεια.

  Οι τεχνικές ελέγχου που χρησιμοποιούνται εξασφαλίζουν την ανίχνευση γνωστών ευπαθειών όπως input injection, improper session management, κοινοποίηση πληροφοριών, αλλά και άλλες κατηγορίες που αναφέρονται μέσα στις τρέχουσες 10 κορυφαίες κατηγορίες ευπαθειών με βάση τον οργανισμό OWASP, αλλά και πέραν αυτού.

  Τομέας υπηρεσιών και περιεχομένου
  (κάντε κλικ στους τίτλους για την αναλυτική περιγραφή)
 • Αναβάθμιση υπηρεσιών
 • Οι υπηρεσίες που προσφέρει ένας εταιρικός δικτυακός τόπος αποτελούν το σημαντικότερο κριτήριο για την αποτελεσματικότητά του. Συνήθως, οι υπηρεσίες αποτελούν και το βασικό λόγο για τον οποίο ένας χρήστης θα επισκεφθεί ένα site. Προκειμένου οι προσφερόμενες υπηρεσίες να ακολουθούν τις εξελίξεις και τις νέες δραστηριότητες της επιχείρησης, θα πρέπει να αναβαθμίζονται και να εμπλουτίζονται συχνά, κάτι που προσδίδει κύρος και επαγγελματισμό στην ίδια την επιχείρηση.

 • Ενημέρωση περιεχομένου
 • Η άμεση προσθήκη πληροφορίας και η ενημέρωση του περιεχομένου ενός δικτυακού τόπου είναι στοιχεία απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του. Η ανακοίνωση νέων προϊόντων καθώς και η ενημέρωση των τιμοκαταλόγων είναι διαδικασίες που πρέπει να αποτελούν κοινή ανάγκη όλων των εταιρικών ιστοσελίδων.

 • Προσθήκη νέων ιστοσελίδων
 • Η πρακτική όσον αφορά στον κύκλο ζωής των δικτυακών τόπων έχει αποδείξει ότι είναι απαραίτητο, έπειτα από εύλογο χρονικό διάστημα, να προστίθενται νέες ιστοσελίδες ακόμη και στο πιο πλήρες site. Κι αυτό γιατί οι δραστηριότητες μιας εταιρίας ολοένα αυξάνονται, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανάγκες για νέες θεματικές κατηγορίες. Συνεπώς, είναι σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα εμπλουτισμού του εταιρικού website με νέες ιστοσελίδες, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

 • Παρακολούθηση του τρόπου χρήσης του δικτυακού τόπου σύμφωνα με τις συνήθειες πλοήγησης των χρηστών
 • Πολλές επιχειρήσεις θεωρούν σημαντικό να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις συνήθειες πλοήγησης των χρηστών που επισκέπτονται το δικτυακό τους τόπο. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα όσον αφορά στις προτιμήσεις των επισκεπτών για κάποια υπηρεσία ή προϊόν. Τα συμπεράσματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το τμήμα προώθησης (marketing) για τον εντοπισμό δυνητικών πελατών ή ακόμη και για τη δημιουργία νέων προϊόντων ή υπηρεσιών.

 • Έλεγχος ποιότητας
 • Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός δικτυακού τόπου είναι πιθανό να παρατηρηθούν ανενεργοί σύνδεσμοι (broken links), χαμένες εικόνες και κείμενα ή άλλες δυσλειτουργίες. Μέσω του συχνού ποιοτικού ελέγχου που περιλαμβάνεται στη διαδικασία συντήρησης ενός εταιρικού δικτυακού τόπου, διασφαλίζεται η διόρθωση τέτοιων προβλημάτων.

  Τομέας διαδικτυακής προώθησης
  (κάντε κλικ στους τίτλους για την αναλυτική περιγραφή)
 • Ανάλυση ανταγωνισμού (Competition Analysis)
 • Ανάλυση ανταγωνισμού σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι βασικότεροι ανταγωνιστές σας. Η ανάλυση ανταγωνισμού είναι ένα βασικό συστατικό επιτυχίας, μιας που βοηθά στην καλύτερη κατανόηση των πρακτικών του ανταγωνισμού από την οποία προκύπτει η αποτελεσματικότερη στρατηγική αντιμετώπισης του. Ειδικότερα η ανάλυση ανταγωνισμού αποκαλύπτει κατά πόσο οι ανταγωνιστές υλοποιούν προγράμματα διαφήμισης στις μηχανές αναζήτησης και μια σειρά χρήσιμων πληροφοριών που δίνουν την εικόνα της αγοράς. Μπορούμε επίσης να εκτιμήσουμε πόσο πληρώνουν για το κάθε κλικ, ποιες λέξεις-κλειδιά στοχεύουν καθώς και πόσο είναι κατά προσέγγιση το ημερήσιο budget τους. Έτσι, καταφέρνουμε να εντοπίσουμε τα πλεονεκτήματα των ανταγωνιστών και αδυναμίες του ανταγωνισμού, τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται για εσάς.

 • Επιλογή λέξεων κλειδιών (Keyword Research)
 • Επιλογή λΛέξεων κλειδιών η επιλογή των κατάλληλων λέξεων ή φράσεων κλειδιών (keywords & keyphrases selection). Η διαδικασία επιλογής μπορεί να «απογειώσει» το website σας (αν γίνει σωστά) αλλά ακόμη και να το καταστρέψει (αν δεν γίνει σωστά).

  Τις περισσότερες φορές τα προφανή keywords δεν είναι απαραίτητα και τα πιο κατάλληλα. Πριν αποφασίσουμε πάνω σε ποιες λέξεις-κλειδιά θα βασιστούμε, προχωράμε σε μια εκτενή ανάλυση σχετικά με το πόσο αποτελεσματικό είναι το κάθε keyword.
  Μετράμε την αποτελεσματικότητα του κάθε keyword με 3 κριτήρια:
  • Προοπτική (Keyword Potential) - Πόσοι χρήστες (το μήνα) πραγματοποιούν αναζητήσεις με τη χρήση του συγκεκριμένου Keyword;
  • Ανταγωνισμός (Keyword Competition) - Πόσα websites ανταγωνίζονται για μια υψηλή θέση για το συγκεκριμένο keyword;
  • Συνάφεια (Keyword Relevance) - Πόσο σχετικό είναι το keyword με το περιεχόμενο του website και πόσο πιθανό είναι ο επισκέπτης που θα προέλθει από τη συγκεκριμένη αναζήτηση να πραγματοποιήσει μια επιθυμητή ενέργεια (π.χ. να αγοράσει, να ζητήσει πληροφορίες, να γραφτεί σε newsletter);

  Με τη χρήση ειδικών εργαλείων (keyword research tools) καθώς και μετά από εκτενή έρευνα του κλάδου αλλά και του ανταγωνισμού, δημιουργούμε μια αρχική λίστα με τα πλέον κατάλληλα keywords. Στη συνέχεια προχωράμε σε περαιτέρω ανάλυση ώστε να πετύχουμε ακόμη μεγαλύτερη συνάφεια. Πάνω στα παραπάνω σχετικά keywords, θα αναλαμβάνουμε να βελτιστοποιήσουμε το website του διαφημιζόμενου.

  Keyword Research. Γιατί η διαδικασία επιλογής είναι σημαντική; Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στις λέξεις και φράσεις κλειδιά που θα φέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα και πελάτες. Η επιλογή ενός γενικού keyword (π.χ. laptops) μπορεί να προσελκύσει πολλούς επισκέπτες αλλά όχι τόσο ποιοτικούς όσο ένα ειδικό-εξειδικευμένο keyword (π.χ. αγορά Acer Laptop).

  Γι’ αυτό και η στρατηγική μας βασίζεται αφενός στο να επιλέξουμε πολλά ειδικά keywords ώστε να προσελκύσουμε έναν ικανό αριθμό “ποιοτικών” επισκεπτών και στη συνέχεια να στοχεύσουμε και σε πιο γενικές λέξεις-κλειδιά ώστε να αυξήσουμε την ποσότητα.

 • Website Optimization
 • Βελτίωση του περιεχομένου και της δομής του website σας με προτάσεις και παρεμβάσεις, για να γίνει πιο ελκυστικό στις μηχανές αναζήτησης, αλλά και στους χρήστες. Τα διάφορα στοιχεία που αποτελούν μια σελίδα ενός website και είναι κρίσιμης σημασίας όπως tags, images, κυρίως κείμενο, σύνδεσμοι, αλλά και άλλα ορατά και αόρατα στοιχεία, ελέγχονται με σκοπό την βελτιστοποίηση κάθε σελίδας ξεχωριστά.

 • Website Submission
 • Καταχώρηση των ιστοσελίδων σας στις μηχανές αναζήτησης όπως το Google και το Yahoo και τους online καταλόγους στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς επίσης και σε σχετικά websites

 • Search Engine Rankings
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εξέλιξης των θέσεων που καταλαμβάνει το website σας σε σχέση με τις επιθυμητές λέξεις. Οι μηχανές αναζήτησης ταξινομούν τα websites (search engine ranking) που βρίσκονται στη βάση τους, με συγκεκριμένα κριτήρια.

 • Web Analytics
 • Καταγραφή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με την υπηρεσία στατιστικών. Τα στατιστικά δεδομένα που μπορεί να προσφέρει ένα website έχουν νόημα μόνο όταν μπορείτε να τα κατανοήσετε, να λάβετε δράση με βάση τη γνώση που αποκτήσατε και τελικά να δείτε μετρήσιμα αποτελέσματα. Χρησιμοποιώντας ένα από τα κορυφαία προγράμματα που κυκλοφορούν στην αγορά σήμερα, το Google Analytics βοηθάμε εταιρίες κάθε μεγέθους, να κατανοήσουν καλύτερα τη συμπεριφορά των επισκεπτών στο website τους.

Η UMP αποτελεί το στρατηγικό σας συνεργάτη για μία μεγάλη online επιτυχία.

Η τεχνική ομάδα της UMP αποτελείται από εξειδικευμένους προγραμματιστές και γραφίστες με μεγάλη εμπειρία στις πιο πρόσφατες τεχνολογίες και τάσεις στο επαγγελματικό Web Design – Web Development. Στόχος μας η μοναδικότητα της ιστοσελίδας σας, η οποία θα αυξήσει τις πωλήσεις και το κέρδος της επιχείρησης σας.