όταν υπάρχει η ιδέα...
οι χρηματικοί πόροι είναι δική μας υπόθεση.

Χρηματοδότηση

Επιχειρησιακές Μελέτες
Το τμήμα Χρηματοδότησης της UMP έχει σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, αξιοποιώντας την εμπειρία των στελεχών της και τη βαθιά γνώση των ιδιαιτεροτήτων της εκάστοτε αγοράς.

Είναι ευρέως γνωστό ότι τα διαθέσιμα προγράμματα χρηματοδότησης βοηθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων.


Εμείς, μελετώντας προσεκτικά τις δικές σας ανάγκες, μπορούμε να βρούμε τις κατάλληλές πηγές επιχορήγησης.

    Οι υπηρεσίες που σας προσφέρει η UMP είναι:
  • καταγραφή και ανάλυση των αναγκών σας
  • αναζήτηση και αξιοποίηση των κατάλληλων επενδυτικών ευκαιριών
  • εύρεση πόρων για τη χρηματοδότηση των ευκαιριών
  • εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών