διαχείριση διαφημιστικής καμπάνιας, οι τρόποι είναι πολλοί, ο στόχος ένας... Απόδοση

Διαχείριση Διαφημιστικής Καμπάνιας

Η δημιουργία και ο τρόπος παρουσίασης μίας σωστής διαφημιστικής καμπάνιας παίζει πρωταρχικό ρόλο στην εικόνα μίας επιχείρησης. Οι τρόποι είναι πολλοί, όμως ο στόχος ένας. Η απόδοση της συγκεκριμένης επένδυσης. Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο ένα σωστά στοχευμένο marketing μπορεί να αποδώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα σεβόμενο πάντα τις απαιτήσεις και τον προϋπολογισμό της κάθε επιχείρησης.

To διαδίκτυο (internet) αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά μαζικά μέσα ενημέρωσης και διαφήμισης. Οι καταναλωτές στο διαδίκτυο είναι γενικά μια πολύ ενδιαφέρουσα δυναμική κατηγορία κοινού λόγω της αγοραστικής τους δύναμης.

Η εταιρία μας μπορεί να αναλάβει εξολοκλήρου την διαφημιστική σας καμπάνια στο internet φέρνοντας την ιστοσελίδα σας πιο γρήγορα στην μέγιστη δυνατή της απόδοση. Ο βαθμός ανόδου μπορεί ακόμα και να δεκαπλασιαστεί ανάλογα πάντα με το αντικείμενο της εταιρίας σας και την ζήτηση των προϊόντων σας. Φτάστε γρήγορα στο μέγιστο παίρνοντας το μεγαλύτερο μερίδιο του κοινού που αναζητά στο διαδίκτυο τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Η διαφήμιση στο διαδίκτυο είναι ο σύγχρονος και οικονομικότερος τρόπος προβολής με μετρήσιμα στοιχεία και άμεσα αποτελέσματα.

Στην UMP γνωρίζουμε καλά τον χώρο της στοχευμένης διαφήμισης, αξιοποιώντας κατάλληλα όλα τα μέσα, με στόχο την «επιθετική» πολιτική για τη προσέλκυση πελατών. Η γνώση και η εμπειρία των συνεργατών μας, σας εγγυάται την επίτευξη μίας ισχυρής και ανταγωνιστικής παρουσίας της επιχείρησης σας στο χώρο του διαδικτύου.

Η διαδικασία είναι απλή και στοχευμένη:
Ξεκινάμε σε συνεργασία μαζί σας καθορίζοντας το γενικότερο πλάνο, όπως είναι:
  • Ο στόχος
  • Η χρονική διάρκεια.
  • Ο προϋπολογισμός της διαφημιστικής καμπάνιας.

Στη συνέχεια περνάμε στην επιλογή τρόπου προβολής της καμπάνιας:
Μερικά από τα είδη διαφήμισης που εφαρμόζονται στο internet είναι:
  • Διαφημιστικές καμπάνιες με Banners
  • Καμπάνιες E-mail - Newsletters
  • Pay per click διαφήμιση (PPC)
  • Social Media Marketing
  • Sms Μηνύματα
  • Έντυπο υλικό
Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εκτέλεση του project.

Η συνεχής παρακολούθηση για την απόδοση των αποτελεσμάτων της καμπάνιας, καθώς και η αναπροσαρμογή όπου και αν κρίνεται απαραίτητο, είναι το επόμενο βήμα της διαδικασίας. Ένας σύμβουλος της UMP θα σας ενημερώνει για τη πορεία, τα αποτελέσματα και την εξέλιξη της διαφημιστική σας καμπάνιας. Η εξατομικευμένη υποστήριξη και η παρακολούθηση της εξέλιξης του λογαριασμού κάθε πελάτη ξεχωριστά είναι η εγγύηση που σας προσφέρει η UMP.