μελέτη και κατανόηση...
από το μπορεί... στο πρέπει.

Αξιολόγηση του website σας

Επιχειρησιακές Μελέτες
Η αξιολόγηση και η ανάλυση ενός δικτυακού τόπου είναι εξίσου σημαντική με την αρχική κατασκευή της είναι πλέον απαραίτητο να πραγματοποιείτε μια αξιολόγηση της απόδοσης του website

Η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους εκείνους του παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοσή του website σας.

Έχοντας επενδύσει στη μελέτη και την κατανόηση στο τι τραβά την προσοχή σε έναν επισκέπτη κατά την πλοήγησή του μέσα σε ένα website, η ομάδα μας θα αναλύσει το διαδικτυακό σας τόπο και θα συντάξει μια ολοκληρωμένη έκθεση με αναλυτικές πληροφορίες στους ακόλουθους τομείς:

    Υπηρεσίες αξιολόγησης:
  • Ανάλυση πλοήγησης
  • Ανάλυση αρχιτεκτονικής
  • Ανάλυση Περιεχομένου
  • Προσβασιμότητα προώθηση και κατάταξή του website από τις μηχανές αναζήτησης
  • Εικαστικός σχεδιασμός