στοχευμένες ενέργειες προώθησης...
...με απόλυτα μετρήσιμη ανταπόκριση και αποτελεσματικότητα

Καμπάνιες e-mail marketing

Το email marketing είναι ένα από τα σημαντικά εργαλεία του ιντερνέτ για την προώθηση των υπηρεσιών - προϊόντων σας. Με το email marketing έχετε τη δυνατότητα να προωθήσετε τα προϊόντα σας ή τις υπηρεσίες σας και να επικοινωνήσετε με τους πελάτες σας γρήγορα, εύκολα και κυρίως με μικρό κόστος.
Το 78% των αγορών που πραγματοποιούνται online, λαμβάνουν χώρα μετά από την παραλαβή κάποιου διαφημιστικού e-mail και πριν την επίσκεψη ιστοσελίδων (Πηγή : DoubleClick).

Γιατί email marketing;
Το e-mail marketing είναι μια υπηρεσία που θα οδηγήσει στοχευμένους επισκέπτες στο website σας. Ένα καλά σχεδιασμένο e-mail σε συνδυασμό με μια καλή υπηρεσία ή ένα προϊόν που προωθείται, αυξάνει τις πωλήσεις σας και αναβαθμίζει το εταιρικό σας brand.

Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail) είναι μία από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους χρήστες.

  Με τη χρήση της εφαρμογής του email marketing έχετε τη δυνατότητα:
 • Να ελέγξετε
 • την απόκριση του κοινού σας σε νέες υπηρεσίες και προϊόντα (επιδείξεις, απόψεις) πριν τα βγάλετε στην αγορά γλιτώνοντας έτσι πολλά έξοδα
 • Να αναλύσετε
 • την επιστροφή της επένδυσής σας (ROI) σε πραγματικό χρόνο.
 • Να προωθήσετε
 • τα προϊόντα σας εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που σας παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία.
 • Να διατηρήσετε
 • τους πελάτες σας προωθώντας τους νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Να ενημερώσετε
 • τους πελάτες σας με την αποστολή ανακοινώσεων και πληροφοριών που τους ενδιαφέρουν.

  Η UMP σας παρέχει:
 • Μελέτη και προγραμματισμό της δομής του e-mail – newsletter με τα πιο εξελιγμένα σχεδιαστικά εργαλεία.
 • Διαχείριση και επεξεργασία υπαρχόντων λιστών emails πελατών.
 • Βάσεις δεδομένων δεκάδων χιλιάδων emails.
 • Ανάπτυξη ιστοσελίδων στο website σας οι οποίες θα υποδεχτούν τις επισκέψεις από την καμπάνια.
 • Αποστολή δοκιμαστικών μηνυμάτων προκειμένου για τον έλεγχο της ανταπόκρισης του κοινού έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε διορθώσεις και βελτιώσεις.
 • Αποστολή των μηνυμάτων (με δυνατότητα αποστολής δεκάδων χιλιάδων emails ημερησίως.
 • Αναλυτική καταγραφή και report των αποτελεσμάτων της καμπάνιας.