Η επιχείρηση σας έχει κύρος και αξιοπιστία...
εμείς θα το αναδείξουμε χωρίς παραχωρήσεις...

Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας

Η UMP θα δημιουργήσει για την επιχείρηση σας την ταυτότητα και το προφίλ που της ταιριάζει, λαμβάνοντας υπόψιν τις πραγματικές σας ανάγκες στην ανάδειξη και προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών σας καθώς και το υπάρχον ή εν δυνάμει πελατολόγιο στο οποίο απευθύνεστε.

Ο ρόλος της εταιρικής ταυτότητας...

Στο διαρκώς αναπτυσσόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον των σύγχρονων αγορών η εικόνα μιας "νοικοκυρεμένης" επιχείρησης κερδίζει πάντα την εμπιστοσύνη του αγοραστικού κοινού.

Η δημιουργία μίας ισχυρής εταιρικής ταυτότητας είναι το πρώτο βήμα οικοδόμησης και παρουσίας της επιχείρησης σας. Η εικόνα που δείχνει μια εταιρεία προς τα έξω είναι πολλές φορές πιο σημαντική για την προσέλκυση του πελάτη από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει. Είναι μία εικόνα που πρέπει να προσδίδει κύρος, μοναδικότητα και αξιοπιστία.

Ο σωστός σχεδιασμός, η ευρηματικότητα καθώς και η σαφής κατανόηση των αναγκών της κάθε επιχείρησης αποτελούν κύριο στόχο στη δημιουργία μιας εταιρικής ταυτότητας, η οποία θα αποτελέσει πρωταρχικό κριτήριο στην προβολή και κατά συνέπεια στην ισχυρή παρουσία και καθιέρωση της επιχείρησης στην αγορά.

Η κατοχή μιας ισχυρής εταιρικής ταυτότητας στις προσπάθειες επικοινωνίας και marketing συμβάλει σημαντικά στην οικοδόμηση της καλής φήμης της εταιρίας σας και στην δημιουργία του προφίλ της. Ο ιστοχώρος σας (web site), τα διαφημιστικά φυλλάδια, τα banners, τα newsletter και όλα τα υλικά που χρησιμοποιείται πρέπει να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε πραγματικά να επιβάλλουν την εταιρική ταυτότητα της εταιρίας σας. Όλα τα παραπάνω είναι τα εργαλεία που επιτρέπουν στους πελάτες σας να προσδιορίσουν αμέσως το πνεύμα και την φιλοσοφία σας.

Η διαδικασία ανάπτυξης ολοκληρωμένης εταιρικής ταυτότητας περιλαμβάνει:

  • Δημιουργία λογότυπου
  • Δημιουργία εταιρικών καρτών
  • Δημιουργία επιστολόχαρτου
  • Δημιουργία φακέλων
  • Δημιουργία e-mail template

Εάν επιθυμείτε η UMP αναλαμβάνει και την εκτύπωση της εταιρικής σας ταυτότητας, παραδίδοντας σας έτσι μια ολοκληρωμένη και άρτια από κάθε πλευρά εργασία.