Η γνώση είναι δύναμη...
αποκτήστε τη και αφήστε τη να σας οδηγήσει στην επιχειρηματική επιτυχία.
CRM

Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management)

Η αποτελεσματική διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM) είναι ζωτικής σημασίας για την επιχειρηματική επιτυχία. Σε κάθε τομέα ο πελάτης είναι και θα είναι πάντα ο πιο σημαντικός συνεργάτης μιας επιχείρησης. Ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσετε μακροπρόθεσμη επιχειρηματική επιτυχία είναι μόνο με συντονισμένες προσπάθειες ανάπτυξης και καλλιέργειας καλών πελατειακών σχέσεων.

Το CRM υποστηρίζει τη διαδικασία πωλήσεων παρέχοντας αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τους υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες σε όλους όσους σχετίζονται με την πώληση. Παρέχοντας μια εικόνα όλων των προσφορών, των παραγγελιών, των δελτίων παράδοσης, των λογαριασμών, των e-mails, των φαξ και της λοιπής αλληλογραφίας, το CRM επιτρέπει στο προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τους πελάτες να διαχειρίζεται αιτήματα ή προβλήματα με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια. Η διαχείριση πελατειακών σχέσεων έχει θετικά αποτελέσματα τόσο για τους πελάτες σας όσο και για την επιχείρησή σας.

Η λειτουργία είναι απλή;

Πάρα πολύ απλή… σας δίνουμε τον κωδικό εισόδου σας στο σύστημα διαχείρισης και έτσι απλά μπορείτε πλέον να έχετε άμεση και ασφαλής πρόσβαση στο λογισμικό με μια απλή σύνδεση στο Internet, από οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεστε από οποιονδήποτε υπολογιστή

Συνοπτικά το λογισμικό Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων της UMP σας παρέχει:
 • Συλλογή στοιχείων για τον κάθε πελάτη
 • Μορφοποίηση των πληροφοριών σε γνωστικά εργαλεία.
 • Διοχέτευση της γνώσης σε όλα τα στελέχη της επιχείρησης
 • Ένταξη των πελατειακών αναγκών στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των προϊόντων
 • Καλύτερη εξυπηρέτησή των πελατών σας χωρίς αύξηση κόστους γι’ αυτούς
 • Κάλυψη των αναγκών των πελατών σας καλύτερα από τον ανταγωνισμό σας.
Χαρακτηριστικά
Μερικά από τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής CRM :
 • Αναλυτικές πληροφορίες πελάτη.
 • Βελτίωση της επικοινωνίας με τους συναλλασσόμενους της εταιρείας.
 • Διαχείριση επιχειρηματικών επαφών.
 • Παρακολούθηση όλων των ευκαιριών πώλησης.
 • Γραφική απεικόνιση των ευκαιριών πώλησης, και των αποτελεσμάτων.
 • Διαχείριση των διαδικασιών και παραγγελιών εμπορικού τμήματος.
 • Διαχείριση των διαδικασιών ενός τμήματος marketing.
 • Δημιουργία ενός ανοιχτού συστήματος, προσβάσιμου από όλα τα στελέχη της εταιρείας, ανάλογα με τα δικαιώματα χρήσης τους.
 • Διαχείριση συμβολαίων και συμβάσεων.
 • Εταιρικό και ατομικό ημερολόγιο.
 • Συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων – αύξηση παραγωγικότητας.
 • Ιστορικό δραστηριοτήτων (συναντήσεων, τηλεφωνημάτων, εργασιών, σημειώσεων, επισυναπτόμενων αρχείων και e-mails).
 • Δημιουργία δυναμικών διαγραμμάτων από διαφορετικές πηγές δεδομένων.
 • Αρχειοθέτηση και διαχείριση εγγράφων.
 • Δημιουργία εύκολων αναφορών και περιλήψεων.
 • Βελτίωση του πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησης.