εκατομμύρια άνθρωποι κάθε μέρα αναζητούν...
...μην τους αγνοείτε, αναζητούν εσάς!
ηλεκτρονικό εμπόριο e-shop

SEO | Search Engine Optimization

Τι είναι το Search Engine Optimization (SEO)
Το Search Engine Optimization (ή SEO) είναι όλες εκείνες οι σύγχρονες τεχνικές & διαδικασίες που χρησιμοποιούμε προκειμένου να επιτύχουμε όσο στο δυνατόν υψηλότερες θέσεις στα φυσικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης για εκείνες τις λέξεις που χρησιμοποιούν οι πελάτες σας για να βρουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίας σας.

Οι μηχανές αναζήτησης παρουσιάζουν δύο κατηγορίες αποτελεσμάτων κάθε φορά που πραγματοποιούμε μια αναζήτηση για συγκεκριμένη λέξη ή συνδυασμό λέξεων, τις πληρωμένες καταχωρήσεις και τα φυσικά αποτελέσματα.

Η παρουσία στις πρώτες θέσεις των μηχανών αναζήτησης είναι καθοριστική.
Έχει παρατηρηθεί ότι κατά πλειοψηφία οι χρήστες επιλέγουν να επισκεφθούν μόνο εκείνα που βρίσκονται στις πρώτες 2-3 σελίδες των φυσικών αποτελεσμάτων.
Ακόμα μετά από στατιστικές μελέτες, διαπιστώθηκε ότι μία σημαντική μερίδα αυτών των χρηστών επιλέγει να επισκεφθεί τα websites που παρουσιάζονται στα φυσικά αποτελέσματα έναντι των πληρωμένων καταχωρήσεων.

Σκοπός μας λοιπόν είναι τόσο να επιτύχουμε μια υψηλή θέση για τις λέξεις-κλειδιά (keywords) που μας ενδιαφέρουν όσο και να διατηρήσουμε αυτή την υψηλή θέση στη διάρκεια του χρόνου. Η διαδικασία της βελτιστοποίησης (optimization) ενός website δεν είναι μια απλή υπόθεση. Απαιτεί χρόνο και κόπο και προϋποθέτει βασικές αλλαγές να πραγματοποιηθούν πάνω σε ένα website.

Έτσι σχεδιάζουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική SEO με σκοπό τη βελτίωση του website, την επίτευξη υψηλών θέσεων για τα keywords που μας ενδιαφέρουν, την συνεχή παρακολούθηση της καμπάνιας και βεβαίως την αύξηση της αποτελεσματικότητας του website είτε o στόχος είναι η πώληση, είτε ένα subscription ή ακόμα και το branding.

Τα οφέλη του search engine optimization (SEO):
 • To Search Engine Optimization (SEO) έχει αποδειχτεί ότι είναι μια από τις καλύτερες τεχνικές ανάπτυξης μιάς επιχείρησης online.
 • Σημαντική αύξηση της αναγνωρισιμοτήτας.
 • Αύξηση της επισκεψιμότητας από τις μηχανές αναζήτησης και κατά συνέπεια υποψήφιων πελατών.
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του website σας, δηλαδή της ικανότητας του να μετατρέπει τους επισκέπτες σε πελάτες.
 • Αύξηση των πωλήσεων.
 • Σημαντική μείωση του κόστους προσέλκυσης νέων πελατών.
 • Σημαντική απόδοση των χρημάτων που επενδύσατε για Search Engine Optimization.
 • Συνεχή ροή επισκεπτών και κατά συνέπεια υποψήφιων πελατών.
 • Χαμηλότερο κόστος σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη μορφή internet marketing.
Η επίτευξη υψηλών θέσεων σε μία μηχανή αναζήτησης δεν είναι πάντα εύκολη και σε ορισμένες περιπτώσεις εφικτή καθώς εκατομμύρια websites «μάχονται» έχοντας τον ίδιο στόχο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ανταγωνιστικές φράσεις-κλειδιά. Η σωστή και συνεχής όμως εφαρμογή της τεχνικής SEO μπορεί να διασφαλίσει την μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας.

Η διαδικασία είναι η εξής:
 • Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης
 • Στις δημοφιλέστερες μηχανές αναζήτησης όσον αφορά στην κατάταξη του website σας
 • Competition Analysis
 • Ανάλυση ανταγωνισμού σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι βασικότεροι ανταγωνιστές σας
 • Keyword Research
 • Μελέτη και επιλογή των καταλληλότερων λέξεων-φράσεων που θα προσελκύσουν τους υποψήφιους πελάτες σας
 • Website Optimization
 • Βελτίωση του περιεχομένου και της δομής του website σας΅με προτάσεις και παρεμβάσεις, για να γίνει πιο ελκυστικό στις μηχανές αναζήτησης, αλλά και στους χρήστες
 • Website & Directory Submission
 • Καταχώρηση των ιστοσελίδων σας στις μηχανές αναζήτησης όπως το Google και το Yahoo και τους online καταλόγους στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς επίσης και σε σχετικά websites
 • Content Marketing
 • Οργάνωση της παραγωγής νέου περιεχομένου που σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα των υποψήφιων πελατών σας και τις λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιούν
 • Search Engine Rankings
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εξέλιξης των θέσεων που καταλαμβάνει το website σας σε σχέση με τις επιθυμητές λέξεις
 • Web Analytics
 • Καταγραφή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με την υπηρεσία Google Analytics καθώς είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε την ανταποδοτικότητα της επένδυσης σας
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση
 • Της εξέλιξης των θέσεων που καταλαμβάνει το website σας σε σχέση με τις επιλεγμένες λέξεις-κλειδιά.

Η επιτυχία στις μηχανές αναζήτησης δεν είναι ποτέ τυχαία. Οι μηχανές αναζήτησης ταξινομούν τα websites (search engine ranking) που βρίσκονται στη βάση τους, με συγκεκριμένους αλγόριθμους. Αυτοί οι αλγόριθμοι περιοδικά ανανεώνονται πράγμα που σημαίνει ότι μια υψηλή θέση χρειάζεται αρκετή έρευνα και προσπάθεια για να επιτευχθεί.

Επιπλέον αν επιτύχετε μια υψηλή θέση μέσα από μια καμπάνια Search Engine Optimization (SEO) δεν διασφαλίζετε ότι το website σας θα βρίσκεται για πάντα «ψηλά». Η κατάταξη αλλάζει συνεχώς, οπότε ο μόνος τρόπος για την κορυφή είναι η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων, του ανταγωνισμού καθώς και η βελτίωση του website σας (fine-tuning).

Η UMP εφαρμόζει όλες εκείνες τις σύγχρονες τεχνικές & διαδικασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για να εκτοξευθεί μια ιστοσελίδα στις πρώτες θέσεις των αποτελεσμάτων αναζήτησης.