κάνουμε την ιδέα σας πράξη...
...επιχειρήστε στο διαδίκτυο και κατακτήστε το!
Ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου

Ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου
Η UMP δημιουργεί δυναμικές εφαρμογές για το Διαδίκτυο, με μηχανισμούς προσαρμοσμένους στις ανάγκες σας, με στόχο την εύκολη λειτουργία, τη μεγάλη ταχύτητα και την αξιοπιστία του συστήματος.

Με τον καθορισμό των αναγκών του κάθε πελάτη ξεχωριστά, η έμπειρη ομάδα των προγραμματιστών μας προτείνει λύσεις σε μεγάλο εύρος εφαρμογών, από έναν απλό δυναμικό διαδικτυακό τόπο μέχρι ένα ολοκληρωμένο σύστημα για ηλεκτρονικό εμπόριο ή σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System - CMS), με στόχο την εξασφάλιση στον χρήστη και στον επισκέπτη της ιστοσελίδας την άριστη λειτουργικότητα.

Οι δυνατότητες του διαδικτύου σήμερα είναι πρακτικά ανεξάντλητες, όλο και περισσότερες επιχειρηματικές ιδέες καθώς και διαδικασίες μπορούν πλέον να υλοποιηθούν.

Η ανάπτυξη των εφαρμογών που δημιουργούμε γίνεται κάνοντας χρήση ανοικτών τεχνολογιών (Java/JEE/JSP, Tomcat – PHP, Apache – MySQL – XHTML, CSS, Javascript)

Οι προγραμματιστές μας κατέχοντας πολυετή πείρα στη κατασκευή δυναμικών εφαρμογών, μπορούν να καλύψουν πολλούς επιχειρησιακούς κλάδους, από το παραδοσιακό εμπόριο μέχρι τη δημιουργία ασφαλών και πολύπλοκων τραπεζικών εφαρμογών. Χρησιμοποιώντας αυτή την μακρά εμπειρία παρέχουμε αξιόπιστες, χρήσιμες και αποτελεσματικές εφαρμογές στο διαδίκτυο, όσο πολύπλοκες κι αν είναι οι απαιτήσεις σας.