γνωρίστε τον ανταγωνισμό σας...
όπως γνωρίζετε την επιχείρηση σας.

Ανάλυση Ανταγωνισμού

Ανάλυση Ανταγωνισμού
Για να επιτύχετε και να διατηρήσετε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προσέγγιση της πώλησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας στην αγορά-στόχο πρέπει να έχετε καλή γνώση του ανταγωνισμού σας. Η έρευνα και ο εντοπισμός των ανταγωνιστών σας εξασφαλίζει ασφαλέστερη αλλά και ευκολότερη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις κινήσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.

Μια επιχείρηση οφείλει να γνωρίζει τόσα για τους ανταγωνιστές της όσα για τον εαυτό της και τους πελάτες της. Η ανάλυση του ανταγωνισμού αρχίζει με την αναγνώριση των υπαρχόντων και εν δυνάμει ανταγωνιστών. Στη συνέχεια, πρέπει να διερευνηθούν αυτοί και οι στρατηγικές τους. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των ανταγωνιστών που θα πρέπει να εξεταστούν εκτεταμένα.

Η UMP αναλαμβάνει την παράδοση μελέτης με την ανάλυση του ανταγωνισμού της επιχείρησης σας υπολογίζοντας την παρούσα θέση σας στην αγορά και δημιουργώντας προτάσεις για την δυναμική ανάπτυξη στρατηγικών κινήσεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σας.

    Τα κύρια στοιχεία που συνθέτουν την εμπεριστατωμένη έρευνα της UMP βασίζονται:
  • Εικόνα και προσωπικότητα της επιχείρησης σας
  • Αναγνώριση ανταγωνισμού
  • Ανάλυση των δεδομένων σχετικά με τον ανταγωνισμό
  • Καθορισμός της δικής σας ανταγωνιστικής θέσης
  • Η ανάλυση και καταγραφή των ανταγωνιστών σας, σας επιτρέπει να έχετε μία ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς. Η συνεχής ενημέρωση που μπορεί να σας προσφέρει η UMP σας παρέχει τη δυνατότητα γνώσης και άμεσης επέμβασης για μία πιο δυναμική παρουσία της επιχείρησης σας στο χώρο του διαδικτύου.