σχεδιάζουμε, αναλύουμε, προτείνουμε...
ώστε η υλοποίηση σας να διαφέρει από την αρχή.

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Σκοπός της υπηρεσίας «Στρατηγικός Σχεδιασμός» είναι να σας παρουσιάσει τα δυνατά και αδύναμα σημεία της επιχείρησης σας, τις απειλές και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται σε σχέση με τη θέση και τη παρουσία σας στην αγορά του διαδικτύου.

Έτσι θα μπορέσετε να προετοιμαστείτε και να προσαρμοστείτε καλύτερα για να αντιμετωπίσετε τα θέματα που θα προκύψουν ώστε να γίνετε αποτελεσματικότεροι και πιο ανταγωνιστικοί.

Η ανάλυση που εκτελούμε πριν ξεκινήσει ο σχεδιασμός και υλοποίηση της ιδέας σας είναι απαραίτητη ώστε να είναι αποτελεσματική η επίτευξη των στόχων και η δημιουργία κέρδους.

  Ο σκοπός της ανάλυσης:
 • Αποτύπωση της σημερινής κατάστασης της επιχείρησης σας
 • Τις παρούσες συνθήκες ανταγωνισμού
 • Τις αναμενόμενες τάσεις - αλλαγές της αγοράς
 • Αφού αποτυπώσουμε και αναλύσουμε την υφιστάμενη κατάσταση, σχεδιάζουμε προσεκτικές και επιχειρηματικές διαδικασίες, ώστε να είναι αφενός μεν ρεαλιστικές και αποτελεσματικές, αφετέρου δε αυστηρά προσαρμόσιμες στις ανάγκες και στη φύση της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.

  Επιχειρηματικές Διαδικασίες - Ανάλυση:
 • Υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην εταιρία από το internet;
 • Τι θα προσφέρει στην επιχείρησή το internet;
 • Πώς θα το εκμεταλλευθεί για τις σχέσεις του με τους πελάτες και συνεργάτες του;
 • Πώς θα δημιουργήσει πιστούς δικτυακούς πελάτες;
 • H φύση του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας
 • Το κοινό (πελάτες, πωλητές, προμηθευτές, συνεργάτες, κ.ά.) της επιχείρησης
 • Οι στόχοι που θέλει να επιτύχει η επιχείρηση μέσα από την παρουσία της στο Internet
 • Το επόμενο στάδιο είναι η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει η επιχείρηση όπως:
 • Να μην εμπλακεί με το internet
 • Να χρησιμοποιήσει το Internet μόνο για διαφήμιση
 • Να δημιουργήσει ηλεκτρονικό κατάστημα και να πουλά τα προϊόντα της και εντός internet
 • Να δημιουργήσει ξεχωριστό κομμάτι στην εταιρία, το οποίο θα δραστηριοποιείται στο internet